ఏకీకృత సర్వీస్ రూల్స్ సాధనకై ముఖ్యమంత్రి చొరవ తీసుకోవాలని, వేసవి సెలవుల్లో ప్రమోషన్లు,* *బదిలీలు నిర్వహించాలనే డిమాండ్ తో ఈ నెల 20న, అన్ని జిల్లాల కలెక్టరేట్ ల వద్ద జరుగు ధర్నా కరపత్రం

ఏకీకృత సర్వీస్ రూల్స్ సాధనకై ముఖ్యమంత్రి చొరవ తీసుకోవాలని, వేసవి సెలవుల్లో ప్రమోషన్లు,* *బదిలీలు నిర్వహించాలనే డిమాండ్ తో ఈ నెల 20న, అన్ని జిల్లాల కలెక్టరేట్ ల వద్ద జరుగు ధర్నా కరపత్రం